ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚS CATERING !

 

Το KS Catering στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς, συνέβαλε με τη διανομή φρέσκου ποιοτικού φαγητού στους πληγέντες απο τις καταστροφικές πλημύρες στη Μανδρα Αττικής και στη Νέα Πέραμο.