ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

KS Κτήματα Γάμου

Σημεία παρουσίας σε όλη την Αττική:

Κεντρικό κατάστημα:

Λ. Βάρης – Κορωπίου 176, Βάρη, Τ.Κ. 16672  Τηλέφωνο Κιν.: 6973530800

Βόρεια Προάστια:

Κιν.: 6973530800 (κ. Σαββατιανέας)

Φόρμα Επικοινωνίας